top of page

Retshjælpens historie

 

Københavns Retshjælp er en traditionsrig organisation med en lang historie bag sig. Her kan du læse om, hvordan det startede og hvordan organisationen er blevet formet igennem årene.

 

Studentersamfundets Retshjælp for Ubemidlede

På en generalforsamling i "Studentersamfundet" den 24. oktober 1885 blev det besluttet at oprette "Studentersamfundets Retshjælp for Ubemidlede". Institutionens opgave var at yde gratis retshjælp til ubemidlede gennem bistand om aftenen fra en lille kreds af københavnske advokater med tilknytning til Studentersamfundet.

 

Den 1. december 1885 blev det første retshjælpskontor åbnet i Danmark i en stuelejlighed i Aabenraa nr. 33. Siden 1917 har Retshjælpen ikke haft tilknytning til Studentersamfundet og således været helt upolitisk.

 

Produktet, der blev tilbudt, var dengang som nu gratis retshjælp for ubemidlede inden for de fleste af dagligdagens juridiske problemer, som folk kommer ud for, bortset fra straffesager og enkelte andre sagstyper.

 

I 1885 havde den økonomisk dårligst stillede del af befolkningen ikke de muligheder for retshjælp, der er i dag. Det var i høj grad et forsøg, som Studentersamfundet gav sig i kast med, da man åbnede adgang for ubemidlede til at få gratis retshjælp i retlige anliggender, baseret på frivilligt arbejde af ulønnede advokater og jurister i øvrigt om aftenen. Gennem alle årene har fundamentet for Retshjælpens eksistens været frivillig og ulønnet medvirken af advokater, offentligt og privatansatte jurister og jurastuderende.

Nye lovregler i 1906


Først i 1906 blev der gennemført lovregler om retshjælp for ubemidlede uden for København, hvor beskikkede advokater i provinsen blev forpligtet til at yde gratis retshjælp til ubemidlede. Ordningen blev ikke gennemført i København, fordi "Studentersamfundets Retshjælp for Ubemidlede" varetog opgaven der. Sådan var retsstillingen i det væsentlige helt frem til 1. januar 1970.

Den almindelige retshjælpsordning betød, at folk med indtægter, der ikke oversteg en bestemt grænse, kunne få bistand hos advokater i visse typer af sager - mod et beskedent honorar. Først i 1979 kom ordningen også til at omfatte advokater i København og Frederiksberg.


Retshjælpen - Københavns Retshjælp


I 1978 blev institutionens navn ændret til det nuværende "Retshjælpen - Københavns Retshjælp".
 

I begyndelsen af 1980'erne etablerede Advokatsamfundet "Advokatvagten" i efterhånden flere og flere retskredse, hvor alle - uden hensyn til indtægt - kan henvende sig og få gratis rådgivning om juridiske problemer, men ikke bistand i øvrigt. Advokatvagten tjener derfor i høj grad som en slags visitation, hvor folk kan få rådgivning om, hvorvidt de bør gå videre med - eller opgive - en sag.

 

Københavns Retshjælp og visse andre retshjælpsinstitutioner i Danmark yder derimod både rådgivning og juridisk bistand i øvrigt.
I årene der er gået, har Retshjælpen haft lokaler i Frederiksborggade 1 (fra 1895), i Skt. Pedersstræde 19 (fra 1910), i Vester Farimagsgade 24 (fra 1923), på H.C. Andersens Boulevard 4 (fra 1937), på Gammel Kongevej 10 (fra 1948), i Rudolph Berghs Hospital i Tietgensgade 31c (fra maj 1987), og nu i Stormgade 20, 1. sal, som Københavns kommune har stillet til rådighed for Retshjælpen for en symbolsk husleje.

Gennem årene har Retshjælpen haft mere end 2,6 millioner henvendelser. I de seneste år har antallet af henvendelser personlige og telefoniske ligget på omkring 16.500 året. Se "Retshjælpen i tal" her.

I bogen "Retshjælpen 1885-1985", der blev udgivet i oktober 1985 i anledning af Retshjælpens 100 års jubilæum, kan man læse mere om Retshjælpen og dens virke i de første 100 år. I anledning af 125 års jubilæet i 2010 blev blev publikationen opdateret med "Retshjælpen 1885-2010".

 

Der er desuden lavet flere programmer om Retshjælpen i medierne, herunder et radioprogram på Statsradiofonien i 1946, en film om Retshjælpen i 1985, et dokumentarprogram om Retshjælpen i 2006, samt 12 afsnit af en dokumentarserie på Danmarks Radio, som fulgte klienter og Retshjælpens rådgivere i 2014.

bottom of page