top of page

Ofte stillede spørgsmål om Retshjælpen

 

Her kan du finde svar på nogle ofte stillede spørgsmål og oplysning om, hvordan Retshjælpen arbejder og kan hjælpe dig med dine juridiske spørgsmål.

Er Københavns Retshjælp kun for borgere i København?


Nej, alle er velkomne til at få rådgivning hos Københavns Retshjælp, forudsat at deres indkomst ligger under en vis grænse. Hvis du tjener mere end indkomstgrænserne, yder vi dog en overordnet mundtlig indgangsrådgivning, som kan hjælpe dig med at vurdere, om du bør gå videre med din sag.


Har jeg krav på hjælp fra Københavns Retshjælp?


Nej, det er Retshjælpens rådgivere som afgør, om der skal ydes hjælp til en konkret sag.

 

Er der lang ventetid på at få hjælp?


Ventetiden afgænger af, hvor mange klienter der møder op de enkelte aftener og hvor komplekse sagerne er. Det er derfor en god idé at forberede sig på nogen ventetid. Alle klienter kommer dog til at tale med en rådgiver samme aften, som de møder.


Kan man aftale tid til et møde?


Ja, man kan aftale tid, telefonisk på 33 11 06 78 i tidsrummet 19:00-20.30 eller på e-mail. Hvis du har en eksisterende sag i Retshjælpen, vil dine rådgivere dog som regel lave aftaler med dig om, hvornår du skal komme tilbage til Retshjælpen for at drøfte næste skridt i sagen. Klienter, som henvender sig i eksisterende sager, kan med fordel møde efter kl. 20, så vi først kan betjene de nye klienter som ofte har ventet siden før kl. 18:30.

 

Kan man komme kommer forbi Københavns Retshjælp hvilken som helst aften?

Retshjælpen har åbent alle hverdagsaftener. Du kan se åbningstiderne her. Det er dog vigtigt, at du er opmærksom på, at når først du har søgt rådgivning i Retshjælpen en given ugedag, så er du tilknyttet den ugedag og de rådgivere, som der har taget din sag. Det betyder, at du derefter ikke kan få rådgivning af Retshjælpen en anden ugedag - også selv om det er forskellige sager.

 

Husk at møde på den rigtige dag, da du ellers bliver sendt hjem igen. Vi gør dette for at sikre, at du bliver rådgivet af de samme rådgivere, som kender dig og dine sager - men også fordi vi har rigtigt mange klienter og derfor er nødt til at sikre, at vi kan rådgive alle vores klienter effektivt. Husk på, at vores rådgivere yder deres bistand gratis og ulønnet i deres fritid. Hvis du undtagelsesvis har et særligt behov for at skifte til en anden ugedag, kan dette kun ske efter aftale med den ansvarlige chef, som skal aftale det med den anden ugedags chef.

 

Kan jeg ringe til jer, i stedet for at møde op personligt?

Ja, man kan godt få telefonisk assistance hos Retshjælpen. Vi betjener dog de fremmødte klienter først, og ringer først derefter til klienterne, som har kontaktet os telefonisk. Derfor kan det godt blive sent på aftenen, før vi kan ringe tilbage. Du skal også være opmærksom på, at vi generelt kun giver overordnet mundtlig rådgivning ved telefoniske henvendelser, da det er vanskeligt at indlede en egentlig sagsbehandling, når vi ikke har mødt dig fysisk og ikke har haft lejlighed til at se på sagens dokumenter.

 

Kan jeg være helt anonym?

Retshjælpen kan godt yde rådgivning på anonym basis, hvis der alene er tale om mundtlig rådgivning. Retshjælpens medarbejdere har dog tavshedspligt og må ikke dele dine personlige informationer med andre, heller ikke med myndighederne. Du kan således trygt oplyse dine rådgivere om din sag.

 

Kan jeg få rådgivning via e-mail med Retshjælpen?

Det er muligt at skrive til Retshjælpen på e-mail. I mange tilfælde vil den rådgivning, som vi yder, kræve at vi har lejlighed til at stille spørgsmål og læse sagens dokumenter. Retshjælpens arbejdsform, systemer og de ressourcer vi har til rådighed tillader desværre ikke, at vi normalt kan yde rådgivning via e-mail eller sociale medier. I en del tilfælde vil det dog være muligt at kommunikere med Retshjælpen via e-mail i en verserende sag.


Får andre noget at vide om min sag i Retshjælpen?


Nej, Retshjælpens medarbejdere har tavshedspligt og må ikke fortælle andre om det, som du søger hjælp til. Retshjælpen er en privat, selvejende organisation, som ikke er knyttet til offentlige myndigheder eller andre. Se om behandling af persondata her.


Kan jeg have flere sager på samme tid i Retshjælpen?


Ja, Retshjælpen kan godt hjælpe dig med flere forskellige sager på én gang. Det er dog en forudsætning, at sagerne behandles af de samme rådgivere, så disse kan give dig den bedste rådgivning, og så Retshjælpens ressourcer udnyttes bedst muligt. Da vi har mange klienter og få ressourcer, kan det dog godt være nødvendigt at behandle en sag ad gangen.

 

Giver Retshjælpen kun mundtlig rådgivning?


Nej, Retshjælpen kan i mange tilfælde behandle din sag og skrive breve for dig til sagens øvrige parter, hvis Retshjælpen vurderer, at det er nødvendigt. Hvis vi vurderer, at du selv kan kontakte modparten, kan det være, at vi alene rådgiver dig om, hvad du skal gøre.

 

Kan Retshjælpen hjælpe mig, hvis jeg ikke taler så godt dansk?


Retshjælpen kan bistå dig på engelsk, men hvis du taler andre sprog, bør du medbringe en tolk. Retshjælpen har dog klienter fra mange forskellige baggrunde, og rådgiverne gør deres bedste for at hjælpe, også hvor der er sprogvanskeligheder.


Skal jeg betale for rådgivningen i Retshjælpen?

Nej, vores hjælp er gratis. Visse klageinstanser kræver dog et gebyr, hvilket du selv skal betale - fx huslejenævnet eller andre klagenævn.

 

Hvem betaler for Retshjælpens arbejde?


Retshjælpens rådgivere arbejder gratis i deres fritid. Omkostningerne til at drive Københavns Retshjælp dækkes af tilskud fra Justitsministeriet, Københavns Kommune og en række legater, som Retshjælpen søger om støtte hos.

 

Er Retshjælpens rådgivere jurister eller advokater?

Vores 150-200 rådgivere er uddannede jurister, advokater og jurastuderende. De rådgiver om alle de retsområder, som Retshjælpen beskæftiger sig med, og de vil derfor ofte ikke være specialister i alle retsområder, men sammen har Retshjælpens rådgivere en meget bred erfaring at trække på.


Bestemmer jeg selv, hvordan Retshjælpen skal hjælpe mig?


Retshjælpens rådgivere vejleder og bistår dig med at opnå den bedste løsning af sagen. Du bestemmer selv, om du vil følge rådgivernes vejledning og hvilken en af flere mulige løsninger, som du ønsker. Det er dog rådgiverne, der bestemmer, hvad der skal stå i breve, der sendes fra Retshjælpen.


Hvad skal jeg have med, når jeg henvender mig til Københavns Retshjælp?


Du bør medbringe alle relevante breve, dokumenter og sagsakter i din sag, når du henvender dig til Retshjælpen.

Da mange myndigheder og domstolene i vidt omfang kun kan kontaktes ved brug af MitID, bør du altid medbringe MitID.

Hvis din sag skal i retten, eller du er blevet stævnet eller er blevet bedt om at møde i retten, bør du også at medbringe dine seneste to årsopgørelser (ikke forskudsopgørelser) fra SKAT, samt din indboforsikring eller familieforsikring, hvis du har en. Disse oplysninger skal Retshjælpen bruge, hvis det er nødvendigt at søge støtte til at behandle din sag for retten. Også her skal du altid huske MitID.

 

Kan andre møde op i Retshjælpen på mine vegne?

Hvis du ikke selv kan møde i Retshjælpen, så kan du få et familiemedlem eller en ven til at komme ind til os i stedet. Vedkommende skal dog have en fuldmagt fra dig, så vi kan være sikre på, at vedkommende kan handle på dine vegne og må få adgang til dine personlige oplysninger og kan træffe beslutninger for dig. Retshjælpen kan hjælpe dig med at få lavet fuldmagten.


Kan Retshjælpen møde i retten for mig?


Nej, Retshjælpens medarbejdere arbejder kun om aftenen og kan ikke gå i retten i din sag. Hvis sagen skal indbringes for retten eller du er blevet stævnet, vil Retshjælpen bistå dig med at søge advokat gennem Retshjælpens tilknyttede advokatfirmaer. Oversendelse af sagen til advokat er dog undergivet visse økonomiske betingelser. I sager, der behandles efter reglerne om småsager, kan Retshjælpen hjælpe dig med at forberede sagen for retten.

 

Kan Retshjælpen anbefale mig en advokat til min sag?

Nej, vi anbefaler ikke specifikke advokater, men du kan finde en liste over alle danske advokater og deres specialeområder på www.advokatnoeglen.dk.

bottom of page