top of page

Hvem er Københavns Retshjælp?

 

Københavns Retshjælp er landets største og ældste retshjælpsorganisation og har eksisteret siden 5. december 1885.

 

Retshjælpen er en selvejende institution, som er uafhængig af politiske og andre interesser, og har omkring 200 juridiske medarbejdere, der frivilligt og ulønnet yder bistand til Retshjælpens klienter. I modsætning til advokatvagterne og mange andre retshjælpsinstitutioner, som yder mundtlig rådgivning, behandler Retshjælpen klienternes sager og om nødvendigt indbringer disse for domstolene via Retshjælpens tilknyttede advokater.

Retshjælpen ledes af bestyrelsen, som er valgt af Retshjælpens ansatte. Den daglige drift af Retshjælpen varetages af Kontorchefen, ligesom hver enkelt ugedag har en ansvarlig leder.

 

Retshjælpens rådgivere er færdiguddannede jurister, jurastuderende og advokater, som til dagligt arbejder i et bredt udsnit af landets myndigheder, advokatfirmaer og private virksomheder, hvorfor Retshjælpens medarbejdere til sammen har en bred ekspertise inden for mange forskellige retsområder.

Retshjælpens Kontorchef

  • Jesper Gradert

 

Retshjælpens bestyrelse

  • Jørgen Steen Sørensen, højesteretsdommer (formand)

  • Nikolaj Aarø-Hansen, byretspræsident

  • Nikolaj Linneballe, advokat

  • Tobias Steinø, advokat

  • Mir Modaser Jalali, fuldmægtig

  • Viktor Ingemann Herskind, dommerfuldmægtig

  • Emil Borup Pedersen, advokatfuldmægtig

  • Daniel Sonne-Schmidt, advokatfuldmægtig

 

Klik her for at se "Retshjælpen i tal", som beskriver Retshjælpens arbejde i tal, vores økonomi og nogle af de mange tilskudsgivere, som hjælper Retshjælpen med at udføre vores arbejde.

bottom of page