Sagstyper og retsområder, som Retshjælpen kan bistå med

 

Københavns Retshjælps medarbejdere kan hjælpe dig med næsten alle typer sager. Her kan du læse nærmere om, hvilke sager vi hjælper med.

 

Københavns Retshjælpe kan blandt andet rådgive dig inden for følgende sagsområder:

 

 • Lejeforhold

 • Ansættelsesforhold og feriepenge

 • Sociale sager og klager over offentlige myndigheders afgørelser

 • Opholdstilladelse

 • Forbrugerkøb

 • Afbetaling, kontrakts- og gældsforhold, samt gældssanering

 • Erstatning og Forsikringsforhold

 • Papirløst samliv

 • Separation, skilsmisse og bodeling

 • Underholdsbidrag

 • Forældremyndighed og samværsret

 • Testamenter, skiftesager og arveforhold

 

På følgende områder er vores hjælp begrænset til grundlæggende mundtlig rådgivning:

 

 • Hvis du tjener over beløbsgrænserne for Retshjælpens almindelige bistand - se grænserne her

 • Hvis du er aktivt erhvervsdrivende, og dit spørgsmål er af overvejende erhvervsmæssig karakter

 • Hvis du er sigtet eller tiltalt i en offentlig straffesag

 • Hvis der er tale om en vurdering af din retsstilling i forbindelse med en injuriesag

 

Retshjælpen kan ikke hjælpe dig med sager vedrørende køb og salg af fast ejendom,  samt oprettelse af pantebrev mv., da rådgivning om dette og bistand med sådanne handler, ikke er forenelig med Retshjælpens arbejdsform.