top of page

Hvem kan få hjælp i Retshjælpen?

 

Københavns Retshjælp yder bistand til enhver borger, uanset bopæl, men afhængigt af husstandens indkomst.

NB: LÆS OM INDKOMSTGRÆNSER LIDT LÆNGERE NEDE PÅ DENNE SIDE.

 

Retshjælpen yder rådgivning i overensstemmelse med retshjælpsbekendtgørelsen. Her kan du læse om de gældende indkomstgrænser.

 

Alle er velkomne til at søge rådgivning hos os, uanset nationalitet, også selvom du ikke bor i København eller i Danmark. Den eneste forudsætning for at få hjælp er, at din og din husstands samlede årsindtægt ligger under indkomstgrænserne nedenfor. Hvis du/I tjener over denne grænse, giver vi dog en overordnet mundtlig rådgivning, som kan hjælpe dig med at vurdere, om du bør gå videre med din sag. 

 

Indkomstgrænsen er et beløb fastsat af det offentlige, som justeres hvert år. Grænsen er afhængig af, om du lever i parforhold og/eller har børn, som du forsørger. Vi bruger denne beløbsgrænse, fordi vi ikke kan søge fri proces til at køre din sag ved domstolene, hvis du tjener over denne grænse. Her kan du læse om fri proces.

 

Her kan du se, hvilken beløbsgrænse, der gælder for dig. Satserne gælder for 2024:

 

Er du enlig?

Så er beløbsgrænsen kr. 371.000 pr. år før skat. Beløbet beregnes på baggrund af din indkomst før skat.

Gælder din sag en tvist i et parforhold, hvor du er den ene part?
Så gælder indkomstgrænsen ovenfor for enlige.

Lever du i parforhold eller er du gift?
Så er beløbet samlet for dig og din samlever kr. 471.000 pr. år før skat.

Forsørger du et eller flere børn under 18 år?
Så skal du lægge kr. 64.000 for hvert barn, herunder stedbørn og plejebørn, under 18 år, en enten bor hos dig/jer eller i overvejende grad forsørges af dig/jer (enten for enlige eller for personer i parforhold).

Hvis I er flere, der sammen har en sag, ser man som udgangspunkt på, om I sammen har en så stor indtægt, at det vurderes, at I ikke har behov for gratis retshjælp. 

 

Betingelserne ovenfor svarer til reglerne for at opnå fri proces. Hvis du for eksempel har 2 børn og er enlig, så er din indkomstgrænse kr.  499.000 kr. Du kan se beløbet på din årsopgørelse (ikke forskudsopgørelsen) fra SKAT fra 2022.


Hvis du tjener for meget til at få hjælp i Retshjælpen, kan du også henvende dig til de almindelige advokatvagter, som giver mundtlig rådgivning. Du kan finde adressen og åbningstiderne på den nærmeste advokatvagt på www.advokatsamfundet.dk.

bottom of page