top of page

Søg job i Københavns Retshjælp

 

Frivilligt arbejde. Københavns Retshjælp søger frivillige advokater, jurister og jurastu­de­rende på kandidatdelen til rådgivning af klienter, der opfylder betingelserne for fri proces.

 

Vil du være med til at gøre en forskel for andre? – samtidig med, at du opnår erfaring med at arbejde med jura i praksis, herunder ved at afholde møder med klienter.

 

Retshjælpen er med ca. 200 ansatte landets største retshjælps­organi­sa­tion.

 

Vi behandler civile sager om bl.a. lejeret, familieret, arveret, kontraktsret, herunder forbrugerret, socialret og udlændingeret m.v. Vi yder mundtlig rådgivning, skriver med modparter for at søge at forlige sagerne, men vi søger også fri proces og anlægger civile søgsmål. Rådgivningen er gratis for vore klienter, men hvis deres indtægt overstiger grænserne for fri proces, ydes kun begrænset mundtlig rådgivning.

 

Man arbejder sammen to og to, så der er mulighed for sparring med kolleger og al korrespondance bliver revideret, før det bliver sendt ud af huset.

 

Alle er tilknyttet en bestemt ugedag (mandag – fredag). Du skal derfor være forberedt at kunne møde en fast dag om ugen i Retshjælpen, typisk i tidsrummet fra 18:30 - til alle klienter er rådgivet, hvilket normalt er mellem 21:00 og 22:30.

 

Som medarbejder bliver du en del af et netværk af nuværende og tidligere medarbejdere i Retshjælpen.

 

Vi ansætter løbende nye medarbejdere, der har bestået bachelor på jura.

 

Ansøgning, vedlagt cv og kopi af dit eksamensbevis, sendes til:

Københavns Retshjælp att. kontorchef Jesper Gradert

 

e-mail: kobenhavnsretshjaelp@gmail.com,

eller til

 

Københavns Retshjælp

Stormgade 20

1550 København V

Hvis du har lyst til at arbejde i vores reception og blive en del af et fast team af to receptionister tilknyttet en af de faste ugedage, så kan du tillige sende en ansøgning til ovennævnte adresse, Att.: Arkivaren.

bottom of page